Serveis


El Col·legi dels API de Lleida posa a l’abast dels seus membres un ampli ventall de productes i serveis pensats per ajudar-los a desenvolupar la seva tasca diària de la manera més eficaç i eficient possible. 

 

Assegurança de Responsabilitat Civil professional gratuïta

El col·legi del API de Lleida té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional, adaptada a les exigències de la Llei de l’Habitatge 18/2007. Aquesta té com a objectiu garantir als assegurats les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol reclamació de responsabilitat civil que es formuli contra ells pels perjudicis patrimonials primaris causats a tercers per un error o falta professional. Aquesta assegurança està inclosa en la quota de col·legiació i cobreix a cada col·legiat una quantitat màxima de 600.000 euros per sinistre i any.

Contractació Pòlissa de caució

El Col·legi negocia en conjunt i ofereix l’opció de contractar la pòlissa de caució amb les millors condicions possibles, per tal de satisfer les exigències de cobertura de la Llei del Dret a l’Habitatge 18/2007.

Assegurança d’accidents

El Col·legi dels Agents de la Propietat de Lleida te contractada una pòlissa de grup d’Accidents Personals amb garanties per mort o invalidesa permanent que cobreix a tots els col·legiats exercents.

Assessorament jurídic gratuït

El col·legiat té a la seva disposició un servei gratuït d’assessoria jurídica. El servei d’assessoria té una doble dimensió: l’assessorament i suport diari als col·legiats en el desenvolupament de la seva activitat i l’assessorament al client de l’agent de la propietat immobiliària, quan té dubtes i interrogants sobre l’operació immobiliària intervinguda per l’agent col·legiat. Això suposa un valor afegit que ofereix l’API als seus propis clients.

Peritatges judicials, torn de valoracions i visats

El Col·legi dels Agents de la Propietat de Lleida presenta la llista de Perits per a les taxacions judicials de les Partides Judicials de la Província de Lleida, a més d’altres òrgans. El Col·legi també posa a l’abast de tothom un servei mitjançant el qual, qualsevol ciutadà pot sol·licitar la designació d’un agent col·legiat del torn de valoracions per emetre dictàmens, valoracions o informes immobiliaris oficials. Poden accedir a aquest torn de valoracions tots els col·legiats en exercici que ho sol·licitin i compleixin els requisits recollits en el reglament que ho regula .

Inscripció i actualització del Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya

L’article 55 de la Llei del Dret a l’Habitatge 18/2007, exigeix que tots els professionals que es dediquin a l’activitat de mediació immobiliària a Catalunya estiguin inscrits en el Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat. Els Col·legi dels API de Catalunya és una entitat reconeguda per la inscripció col·lectiva i realitza els tràmits d’alta i modificació de dades de forma gratuïta pels col·legiats.

Informació novetats sector en el butlletí col·legial

De forma periódica el  Col·legi dels Agents de la Propietat de Lleidaenvia un Butlletí amb les principals novetats del sector, informació col·legial, canvis de normativa, …

Cessió d’ús de les instal·lacions per a l’ús privat del col·legiat

El col·legiat pot sol·licitar utilitzar les instal·lacions del Col·legi per a ús privat o públic, acollint-se al procediment establert en el Reglament.

Formació continua tallers, cursos i xerrades

El Col·legi del API de Lleida organitza diverses activitats formatives per tractar novetats o per satisfer la demanda de formació concreta.

 

API Lleida-formació

Fons d’informació legal del sector i la professió i models de documents professionals

Els col·legiats tenen a la seva disposició models de documents (contractes, notes d’encàrrec, …) així com el text de diverses lleis que afecten a la mediació immobiliària.

Revista Immoscòpia

Els col·legiats reben periòdicament la revista Professional Immoscòpia, que aborda qüestions de la professió des de diversos àmbits i que és distribueix també a les institucions i a d’altres professionals.

Punt d’informació cadastral

El Col·legi dels API de Lleida posa a disposició del públic el Punt d’Informació Cadastral (PIC), que ofereix a tots els ciutadans, siguin agents immobiliaris associats o particulars, la possibilitat d’accedir als següents serveis: Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i cartografia digital (gratuïta per a tots els ciutadans) i Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides (quan ho sol·liciti el propi titular cadastral o un representant degudament autoritzat).

És proporciona carnet i placa identificadora

Com a membre del Col·legi dels Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida és pot gaudir de les avantatges d’us de la marca API, així com del carnet i la placa identificadora de l’AICat exigit per la Llei 18/2007.

Eines tecnològiques

Convenis i representació en front de l’administració i presència en la societat

API Lleida actua com a interlocutor de la professió davant la societat, els mitjans de la comunicació i l’administració. Entre d’altres serveis hi ha l’opció de col·laborar amb la Borsa de Lloguer Social de l’Ajuntament de Lleida, així com la col·laboració amb la Generalitat per taxar, ensenyar i comercialitzar immobles.

Convenis i acords comercials

El Col·legi dels Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida ha arribat a diversos acords amb diverses empreses que ofereixen avantatges per als col·legiats:

APISHOP

El Col·legi ofereix una botiga online per tal de poder comprar o contractar diversos productes i serveis a preus exclusius. Aquesta botiga en continua ampliació té en el seu catàleg solucions diverses d’Impremta, Merchandising, Tecnologia, Plànols, Certificat d’eficiència energètica, Cèdules d’Habitabilitat, Verificació d’inquilins, Serveis legals…

Convenis institucionals i avantatges d’altres entitats

El Col·legi col·labora amb l’Associació de Col·legis Professionals de Lleida, la COELL i el Fòrum Empresa que permeten gaudir-se de les seves avantatges només per tenir la condició de col·legiat.

Participació en el Fòrum Immobiliari i en les Fires Immobiliàries de Catalunya

El Col·legi organitza el Fòrum Immobiliari de Tardor que aborda diverses novetats o qüestions professionals de la mediació en un espai obert de participació. També s’organitza o participa en fires immobiliàries d’àmbit local o nacional.

 

Captura de pantalla 2014-02-25 a la(s) 12.31.17