Quins requisits han de complir els agents immobiliaris per poder accedir al Registre?


D’acord amb la normativa vigent, per exercir a Catalunya la mediació immobiliària cal complir amb uns requisits mínims i necessaris com:

 

  • Disposar d’establiment obert al públic, llevat que es presentin els serveis via electrònica o telemàtica.
  • Acreditar la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat, amb l’aportació d’una titulació universitària relacionada o certificats d’assistència o aprofitament a cursos de formació en matèria immobiliària.
  • Declaració responsable amb la qual s’assumeix el compromís de bones pràctiques en la prestació dels serveis immobiliaris.
  • Comptar amb una assegurança de caució o garantia amb una entitat asseguradora o financera degudament autoritzada per respondre de les quantitats que es rebin en l’exercici de l’activitat, fins que aquestes quantitats siguin posades a disposició de les persones destinatàries.
  • Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys i perjudicis que puguin causar durant l’exercici de la seva activitat.

Important a tenir en compte

Tots col·legiats i associats de Lleida tenen:

  • Pòlissa de responsabilitat civil.
  • Pòlissa de Caució.
  • Inscripció automàtica al registre administratiu d’agents immobiliaris.

Logo API Lleida negatiu