Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Immobiliaria Peritacions i Serveis

Miquel Espachs Roure

API:

AICAT:

11532
8511

Carrer Baro de Maials, 94, 25005 Lleida

Comarca: Segrià

Telèfon

973306575

Correu electrònic

miquelespachsr@@gmail.com

Pàgina web

Accés Intranet