Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Nou Habitat

Gerard Salazar Cases

API:

AICAT:

386
10740

Carrer Corregidor Escofet, 16, 25005 Lleida

Comarca: Segrià

Telèfon

873490665

Correu electrònic

gsalazar@nouhabitat.cat

Pàgina web

www.nouhabitat.cat

Accés Intranet