Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Conchy Gómez Saavedra

Concepció Gómez Saavedra

API:

AICAT:

12988
10354

Carrer La Creu, 6 25005 Lleida

Comarca: Segrià

Telèfon

633 570 527

Correu electrònic

cgs.inmobiliaria@gmail.com

Pàgina web

Accés Intranet