Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Grus Pla Serveis

Elena Caballero Blanquer

API:

AICAT:

129
3036

Carrer Cerdanya, 19, 25720 Bellver de Cerdanya

Comarca: Cerdanya

Telèfon

973510689

Correu electrònic

gruspla@gruspla.com

Pàgina web

www.gruspla.com

Accés Intranet