Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Habitarium Lleida

Jaume Beltri Bagés

API:

AICAT:

10933
6196

Carrer Plateria, 24, 25002 Lleida

Comarca: Segrià

Telèfon

973 30 01 49

Correu electrònic

info@habitariumlleida.com / habitarium@habitariumlleida.com

Pàgina web

www.habitarium.com

Accés Intranet