Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Habitat Parc Immobiliària

Maria Àngels Bertran Fanés

API:

AICAT:

221
3032

Plaça Ramón Folch, 14. 25250 Bellpuig

Comarca: Urgell

Telèfon

973 32 04 38

Correu electrònic

info@habitatparc.com

Pàgina web

www.habitatparc.com

Accés Intranet