Fitxa del col·legiat ​

Detalls

ILERDALLAR

Pilar Fontanet Martí

API:

AICAT:

281
3050

Carrer Pere Cavasequia, 23, 25005 Lleida

Comarca: Segrià

Telèfon

973 84 44 44

Correu electrònic

ilerdallar@gmail.com

Pàgina web

www.ilerdallar.com

Accés Intranet