Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Immobles Lleida Nova

Marc Morgó Monné

API:

AICAT:

385
10129

Carrer Bisbe Messeguer, 1, 25003 Lleida

Comarca: Segrià

Telèfon

973269882

Correu electrònic

immobleslleidanova@hotmail.com

Pàgina web

http://www.immobleslleidanova.com/es

Accés Intranet