Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Jordi Balboa Marsal

Jordi Balboa Marsal

API:

AICAT:

10280
5176

Carrer Joan Baiget, 1, 25003 Lleida

Comarca: Segrià

Telèfon

973043976

Correu electrònic

gestiodefinquesjb@gmail.com

Pàgina web

www.gestiodefinquesjb.com

Accés Intranet