Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Promocions Urgellet

Josep Anton Escribà Rius

API:

AICAT:

13034
10468

Carrer Monturull, 8, 25700 La Seu d’Urgell

Comarca: Alt Urgell

Telèfon

973354000

Correu electrònic

p.urgellet@hotmail.com

Pàgina web

Accés Intranet