Fitxa del col·legiat ​

Detalls

Sumem Cerdanya

José Casado Escoriza

API:

AICAT:

12945
12114

Avinguda Pere Sicart, 12, 25720 Bellver de Cerdanya

Comarca: Cerdanya

Telèfon

973510690

Correu electrònic

info@sumemcerdanya.cat / gerencia@sumem2020.com

Pàgina web

www.sumemcerdanya.cat

Accés Intranet