Assemblea General del Col·legi dels API de Lleida

El passat dimarts dia 1 d’abril, la sala de juntes va acollir una nova assemblea general del Col·legi dels API de Lleida. En el decurs d’aquesta trobada, entre altres punts de l’ordre del dia es va presentar la memòria d’activitats de la legislatura dels darrers quatre anys.

Cal destacar que aquesta va estar la darrera assemblea celebrada per la junta presidida per Eduard Segarra, el qual va agrair el compromís i treball realitzat per part de totes les persones que en aquest darrers quatre anys han dedicat els seu temps i esforç en benefici del Col·legi dels API de Lleida i els seus col·legiats.

José Miguel Zubieta, cap de Comunicació i Serveis als col·legiats i associats API Lleida

Memòria API Lleida 2010-2014

API Lleida-Assemblea abril 2014
Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet