Accés directe

El Col·legi

Coneix el Col·legi Oficial de la propietat Immobiliària de Lleida, una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats.

Actualitat

Els nostres col·laboradors

@apilleida

La relació entre els API, les Notaries i el Registre de la Propietat és molt important, per aquest motiu hem organitzat una conferéncia on ens explicaran tot el que hem de saber i tenir en compte en el nostre dia a dia:

📣 IBI / Plusvàlua / ITP / IVA / Drets d'adquisició preferent dels arrendataris / Cèdula d'habitabilitat i alternatives / Certificat d'Eficiència Energètica / Certificats de deutes de comunitat de propietaris / Règims d'Habitatges de Protecció Oficial / Tempteig i retracte de la Generalitat de Catalunya del Decret 2015

⏰️ Dimecres 23 de novembre
  18:30 - 20:30h

🏠 Sala d'actes Cambra de Comerç de Lleida

❗️Inscripció obligatòria: info@apilleida.com

#apiLleida
#formacio
#notaris
#registredelapropietat
#semprealdia

Accés Intranet