Valoracions i peritatges

Exercici

 

Un API és un professional legalment habilitat i amb titulació que acredita la formació necessària en l’exercici de les funcions tant de mediació en transaccions immobiliàries com en la realització de peritatges sobre el valor de mercat de béns immobles.

 

L’API en la seva activitat professional vetlla pel respecte dels drets dels usuaris consumidors, procurant el compliment de la legalitat i posa al seu servei el seu coneixement del mercat immobiliari, comprovant la correcció i exactitud de les operacions mediant entre els interessos de les parts.

L’API coneix el mercat real de l’immoble, el seu valor i les seves possibilitats. El Col·legi dels Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida realitza anualment cursos de formació de Valoracions Immobiliàries a tots els col·legiats pel seu adequat exercici en la tasca de perit.

Per altra banda, l’article 340.1 de l’actual LEC, especifica que els perits hauran de posseir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen i a la naturalesa d’aquest. Òbviament, els Agents de la Propietat Immobiliària API, posseïm el títol oficial necessari per a la valoració d’immobles, ja que tal i com estableix el Decret 3248/69 de 4 de desembre, BOE 306 de 23 de desembre, la vigència singular del qual ha estat ratificat pel recentment aprovat Real Decret 1294/07, de 28 de setembre, són funcions pròpies dels API les d’evacuar consultes i dictàmens sobre el valor en venda, cessió o traspàs dels béns immobles.

Captura de pantalla 2014-02-25 a la(s) 15.20.49

Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet