Certificat d'Eficiència Energètica

Reial Decret

 

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)” que es va publicar el dia 13 d’abril de 2013 en el BOE mitjançant el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

A partir de l’1 de juny de 2013 serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo. Tanmateix, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

La qualificació i la certificació energètica d’un edifici
 • El certificat energètic és un document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
 • L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.
 
Edificis obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica
 • Els edificis de nova construcció.
 • Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. (S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent).
 • Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
Quan aplica l’obligatorietat de tenir el certificat d’eficiència energèticaÀmbit
 • Nova construcció: 1 de novembre de 2007
 • Grans Rehabilitacions: 1 de novembre de 2007
 • Vendes i lloguers: 1 de juny de 2013 (*)
 • Edificis públics > 500 m2: 1 de juny de 2013 (*)
 • Edificis públics entre 500 i 250 m2: 9 de juliol de 2015 (*)
 • Edificis públics llogats >250 m2: 31 de desembre de 2015 (*)

 

(*) Les dates i terminis d’aplicació podran variar en funció de la publicació del Reial Decret.

Etiqueta d’eficiència energètica obligatòria en un lloc destacat i visible de l’edifici

La Generalitat també està treballant en la tramitació del Decret Català que regularà el procediment per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya

certificacion-energética

Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet